Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2019

07/11/2019

     Sáng ngày 06/11/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) phối hợp với Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (HVKHXH, VHLKHXHVN) tổ chức Lễ khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2019.

     Tham dự Lễ khai mạc có PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT; TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc - Chủ tịch Hội đồng HVDT; PGS. TS. Trần Minh Tuấn, Phó giám đốc HVKHXH, VHLKHXHVN; Lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên của HVDT và HVKHXH, VHLKHXHVN cùng toàn thể học viên.

PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT, phát biểu tại Lễ khai mạc

       PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT, phát biểu tại Lễ khai mạc: Việc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc các Bộ, ngành Trung ương nhằm nâng cao kiến thức dân tộc, phục vụ công tác tổ chức bồi dưỡng nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. HVDT trân trọng cảm ơn HVKHXH, VHLKHXHVN đã phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức lớp tập huấn.

PGS. TS. Trần Minh Tuấn, Phó giám đốc Học viện Khoa học xã hội

 phát biểu tại Lễ khai mạc

       Thay mặt Ban giám đốc, PGS. TS. Trần Minh Tuấn, Phó giám đốc HVKHXH, VHLKHXHVN chào đón các học viên, đồng thời đánh giá cao việc tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc giúp học viên trang bị thêm kiến thức về dân tộc và công tác dân tộc. Công tác phối hợp tổ chức lớp tập huấn đã tạo điều kiện để HVDT và HVKHXH, VHLKHXHVN giao lưu, lắng nghe ý kiến trao đổi. HVKHXH, VHLKHXHVN tạo điều kiện tốt nhất để cùng HVDT tổ chức lớp học, đây cũng là điều kiện trải nghiệm để hai đơn vị tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác.

       Sau Lễ khai mạc, các học viên được lắng nghe ý kiến trao đổi của PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT với chuyên đề: Quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, các chuyên đề tiếp theo sẽ được các giảng viên trao đổi với học viên theo chương trình của Ban tổ chức lớp.

                                                                                                        Thu Phương