Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo giải pháp tuyển sinh, đào tạo và phân bổ hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc

04/11/2019

       Sáng ngày 1/11/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo giải pháp tuyển sinh, đào tạo và phân bổ hệ dự bị đại học của HVDT. Chủ trì Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT, tham dự Hội thảo có PGS.TS. Bế Trung Anh, Phó giám đốc HVDT cùng lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, viên chức thuộc HVDT.

Toàn cảnh Hội thảo

    Thay mặt Ban giám đốc HVDT, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT phát biểu khai mạc Hội thảo, những vấn đề tham luận tại Hội thảo sẽ góp phần tìm ra giải pháp về công tác tuyển sinh, đào tạo và phân bổ hệ dự bị đại học của HVDT để thực hiện tuyển sinh, đào tạo theo chỉ tiêu được giao tại Thông báo số 3123/BGDĐT-GDDT ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là vấn đề cần thiết, quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của HVDT.

ThS. Phan Hồng Minh - Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Dự bị đại học

trình bày tham luận tại Hội thảo

      Tại Hội thảo, các ý kiến trung vào những nội dung như: Tuyển sinh, phân bổ hệ sự bị đại học năm học 2020 - 2021 của HVDT theo chỉ tiêu tại Thông báo số 3123/BGDĐT-GDDT ngày 23/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công tác nhân sự về đội ngũ giáo viên giảng dạy hệ dự bị đại học; Ký túc xá, bếp ăn, y tế học đường, quản lý học sinh; Việc giảng dạy bộ môn tin học; lớp học, giảng đường, sân chơi, bãi tập, phòng thí nghiệm…

      Kết luận Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến thảo luận của lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, viên chức trong HVDT. Giao Khoa dự bị đại học tiếp thu ý kiến tại Hội thảo, bài học kinh nghiệm qua đợt công tác học tập trao đổi kinh nghiệm từ các trường dự bị, đại học và Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ được Quốc hội thông qua để xây dựng Kế hoạch chi tiết về công tác tuyển sinh, đào tạo hệ dự bị đại học của HVDT với các nội dung về chia giai đoạn tuyển sinh; mô hình tuyển sinh, đào tạo; chương trình đào tạo; cơ sở đào tạo; đội ngũ giáo viên giảng dạy; các chuyên đề chuyên sâu về tuyển sinh, đào tạo hệ dự bị…

     Trên cơ sở công việc được phân công, các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Khoa dự bị đại học để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của HVDT./.

                                               Thu Phương