Bế mạc lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2019

12/11/2019

       Chiều ngày 08/11/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Lễ bế mạc lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2019. Tham dự Lễ bế mạc có PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó giám đốc HVDT cùng toàn thể học viên là giảng viên, báo cáo viên đến từ các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và bồi dưỡng của các bộ, ngành.

 

PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT, phát biểu tại Lễ bế mạc

       PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó giám đốc HVDT, phát biểu tại Lễ bế mạc: Lớp tập huấn được tiến hành từ ngày 6/11 đến ngày 8/11/2019, học viên là giảng viên, báo cáo viên đến từ các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, các viện nghiên cứu, đến từ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các bộ ngành được tham gia tập huấn gồm 6 chuyên đề. Trong quá trình học tập các học viên đã được nghe nội dung lý thuyết và thảo luận trên lớp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc và công tác tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 cho bộ, ngành Trung ương và địa phương giai đoạn từ 2019 đến 2025. Đến nay, lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp, chúc mừng các giảng viên, báo cáo viên đã hoàn thành chương trình tập huấn.

 

ThS. Đỗ Thị Thu Hiên Trưởng Phòng Công tác chính trị và học sinh,

sinh viên thông qua báo cáo tổng kết lớp tại Lễ bế mạc

       ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên thông qua báo cáo tổng kết lớp tại Lễ bế mạc với một số kết quả đạt được: Thực hiện quản lý hoạt động giảng dạy, học tập theo lịch học đã ban hành, tuân thủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng; Giảng viên giảng dạy đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch, lịch học, bài giảng được bổ sung, cập nhật thông tin kịp thời; Học viên có thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức học hỏi, trao đổi và đóng góp ý kiến xây dựng bài,...chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập.

       Ban tổ chức lớp luôn quan tâm trao đổi, lấy ý kiến góp ý của học viên và đã nhận được nhiều ý kiến góp ý quý báu, khách quan. Lớp học được tổ chức nghiêm túc, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra; Học viên hoàn thành chương trình học theo kế hoạch. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học viên, Giám đốc HVDT quyết định công nhận 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng nhận. Kiến thức quản lý nhà nước và thực tiễn công tác dân tộc, luôn là vấn đề khó vì tính chất đa ngành, đa lĩnh vực, do vậy cần nhiều thời gian để học viên tìm hiểu qua thực tiễn ở địa phương…

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Viện Dân tộc học - Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu tại Lễ bế mạc

       PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, công tác tại Viện Dân tộc học, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đại diện các học viên tham dự lớp tập huấn phát biểu: Việc tham gia lớp tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên thuộc các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội năm 2019 đã tạo điều kiện cho học viên được trao đổi kinh nghiệm, bổ sung thêm kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với từng học viên, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức lớp học của HVDT…

       Bế mạc lớp tập huấn, PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó giám đốc HVDT chúc mừng Lớp tập huấn đã được tổ chức thành công, là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, sự phối hợp, giúp đỡ của các Vụ, đơn vị trong và ngoài Ủy ban Dân tộc trong việc chuẩn bị và tổ chức lớp, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc HVDT. Thông qua chương trình học tập, học viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, văn hóa dân tộc; tình hình thực hiện chính sách dân tộc và các vấn đề cơ bản, cấp bách ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay, từ đó giúp học viên xác định tư tưởng, thái độ đúng về công tác dân tộc, về quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc để áp dụng và thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

                                                                                                        Thu Phương