Số ký hiệu văn bản

43/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

17-05-2019

Ngày hiệu lực

17-05-2019

Người ký

Quyền Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề nhóm nghiên cứu về chuyển giao KHCN và bảo vệ môi trường quý II năm 2019

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: