Số ký hiệu văn bản

58//KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

17-06-2019

Ngày hiệu lực

17-06-2019

Người ký

Q.Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019 của HVDT

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: