Tập huấn sử dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, hệ điều hành tác nghiệp đối với công chức, viên chức của Học viện Dân tộc

13/06/2019

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, vừa qua Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức lớp Tập huấn sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), chữ ký số, hệ điều hành tác nghiệp đối với công chức, viên chức của HVDT. Tới dự Lớp tập huấn có PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT; Ban Giám đốc; giảng viên của Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc và toàn bộ viên chức HVDT.

Toàn cảnh buổi Tập huấn

     Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của CNTT đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Ứng dụng CNTT sẽ giúp Ban Giám đốc nâng cao công tác quản lý, điều hành và giúp các hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc hoạt động ngày càng tốt hơn. Mục tiêu ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử  tích cực hơn trong thời gian tới.

     Việc ứng dụng chữ ký số và triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp là công cụ giúp Ban Giám đốc và Văn phòng HVDT theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ được giao; thống kê tình hình thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc đã ban hành bằng văn bản, hoặc các ý kiến kết luận tại các cuộc họp, hội nghị. Văn phòng HVDT giúp việc cho Ban Giám đốc theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện công việc đối với các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi tình hình thực hiện công việc. Từ đó, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Trần Trung – Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại lớp Tập huấn

     Đồng chí Trần Trung –Quyền Giám đốc HVDT cho biết, mặc dù đã có cơ sở pháp lý khá rõ ràng về việc ứng dụng chữ ký số, song chữ ký số là một khái niệm khá mới mẻ do mới được triển khai ở Việt Nam, gần đây việc ứng dụng chữ ký số gặp không ít khó khăn, bởi đa số cơ quan nhà nước và các đối tượng có nhu cầu vẫn chưa được tập huấn, hướng dẫn để có cách hiểu đúng về chữ ký số và các giải pháp chữ ký số, chứng thực chữ ký số. Qua lớp tập huấn này giúp viên chức Học viện tiếp cận với những vấn đề cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm chi phí và thủ tục giao dịch hành chính, để từng bước ứng dụng vào hoạt động chuyên môn, trong giải quyết, điều hành công việc tại HVDT./.

Phạm Hiếu