Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của Học viện Dân tộc

15/05/2019

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo của Học viện Dân tộc. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Hội đồng, thành viên tổ biên soạn  các đề án cùng các viên chức, giảng viên Học viện Dân tộc quan tâm.

Toàn cảnh cuộc họp

     Năm 2019, Học viện Dân tộc đã tổ chức biên soạn và xin ý kiến Bộ Giáo dục được phép mở 03 ngành đào tạo đó là: Kinh tế giáo dục, quản lý công và Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số. Sau khi nghe đại diện Tổ soạn thảo trình bày tóm tắt nội dung của các đề án các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho nhóm biên soạn. Theo Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo được xây dựng công phu, đúng quy trình, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mở ngành. Hội đồng thẩm định đề nghị  để chương trình được hoàn thiện hơn, nhóm biên soạn cần điều chỉnh một số nội dung : nội dung chương học cần đảm bảo tính đặc thù của Học viện, đổi tên một số học phần cho phù hợp với xu thế hiện nay; cập nhật, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với từng học phần; thống nhất trong cách viết, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ.

Các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến

     Hội đồng thẩm định sau khi bàn bạc và đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu đã đưa ra các ý kiến sau: Đề nghị các nhóm biên soạn tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện các Đề án theo kết luận của Hi đng. Nhất trí thông qua các chương trình đào tạo Kinh tế giáo dục, quản lý công và Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số của Học viện và thực hiện các bước tiếp theo để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

Phạm Hiếu