Hội nghị tập huấn Quy trình tổ chức lớp bồi dưỡng tại địa phương và Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của Học viện Dân tộc

28/06/2019

     Sáng ngày 27/6/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ Hội nghị tập huấn Quy trình tổ chức lớp bồi dưỡng tại địa phương và Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của Học viện Dân tộc (HVDT). Chủ trì Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT; tham dự Hội nghị có đồng chí PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó Giám đốc HVDT cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và giảng viên của HVDT.

Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung nhấn mạnh: Việc xây dựng Quy trình tổ chức lớp bồi dưỡng tại địa phương và Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của HVDT là rất cần thiết, nhất là đối với một cơ sở giáo dục mới được thành lập như HVDT và cần phải thống nhất nội dung quy trình trước khi ban hành.

      Hai đơn vị Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng Dân tộc và miền vúi cùng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã trình bày Quy trình tổ chức lớp bồi dưỡng tại địa phương và Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của HVDT. Các nội dung công việc đã triển khai và trao đổi tại Hội nghị: Đã phân rõ nội dung công việc, các bước trong quy trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, đơn vị, đưa ra thời gian hoàn thành, có sản phẩm cụ thể. Ban tổ chức lớp và cá nhân được giao nhiệm vụ phụ trách lớp cần thu thập đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác về người học để làm quy trình in chứng chỉ. Các đơn vị và cá nhân chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ…

     Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu tham dự. Các đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ cần phải thực hiện đúng Quy định, Quy trình, đảm bảo thời gian thực hiện theo kế hoạch đã ban hành. Tích hợp tối đa chữ ký số và điều hành tác nghiệp vào quy trình tổ chức lớp và cấp phát chứng chỉ. Giao nhiệm vụ cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và phát triển nhân lực vùng Dân tộc và miền núi tham mưu hoàn thiện văn bản trình Giám đốc HVDT; cùng phối hợp hướng dẫn các đơn vị và cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để làm tốt công tác tổ chức lớp bồi dưỡng tại địa phương và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của HVDT.

                                               Thu Phương