Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Học viện Dân tộc

24/06/2019

     Ngày 21/6/2019, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 và họp Đảng ủy định kỳ tháng 6 năm 2019 của Đảng ủy Học viện Dân tộc. Đồng chí Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đã chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc

     Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên, phụ trách Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã trình bày dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2019.

     Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Dân tộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao, triển khai xây dựng các chương trình, đề án chính sách liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc miền núi được lãnh đạo Ủy ban giao phụ trách, công tác phối hợp giữa cấp ủy lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019; Các công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Công tác kiểm tra, giám sát, Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

     Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Học viện trong điều hành hoạt động của Học viện Dân tộc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng vừa qua.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Học viện tiếp tục tập trung lãnh đạo Học viện Dân tộc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng giao cho trong năm 2019 như trong Quyết định số 797/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Học viện Dân tộc; Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của Học viện về ban hanh kế hoạch công tác năm 2019 của Học viện Dân tộc.

     Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Học viện kịp thời triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên cho toan bộ đảng viên trong Đảng bộ; làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các các Đơn vị trực thuộc Học viện trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong các chi bộ và toàn Đảng bộ, lãnh đạo các phòng trong bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, an toàn trong cơ quan; Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong Đảng bộ, chi bộ; Định hướng chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của các phòng; tạo mọi điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.

     Tại Hội nghị này, Đảng ủy cũng đã tiến hành họp định kỳ tháng 6 năm 2019. Trong đó đã tập trung bàn và thống nhất về một số công tác như chuyển đảng chính thức, phát triển đảng viên mới và tiến hành kiểm tra giam sát trong 6 tháng cuối năm theo kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra./.

Minh Quân