Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc

05/07/2019

     Sáng ngày 05/7/2019 tại Nội, Đoàn thanh niên Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có Đảng ủy Học viện Dân tộc, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, cùng toan thể Đoàn viên thanh niên Học viện Dân tộc. Đồng chí Đinh Thị Phúc, Ủy viên BTV Đoàn TN Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đoàn TN Học viện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

     Thay mặt Ban thường vụ Đoàn thanh niên Học viện Dân tộc, đồng chí Chu Minh Quân - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đoàn thanh niên Học viện Dân tộc đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn thanh niên Học viện Dân tộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đoàn.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên biểu dương những việc đoàn thanh niên đã làm được trong thời gian vừa qua, nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, Đoàn cần cố gắng triển khai thực hiện tốt các công việc thanh niên đã đăng kí, tổ chức tốt Đại hội đoan các cấp của Học viện Dân tộc.

      Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn thanh niên  Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện đại diện Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc trao Quyết định Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời cho Chi đoàn 2 Khối Khoa, Viện, Tạp chí trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ phận Học viện Dân tộc.

Trao Quyết định chỉ định BCH lâm thời cho Chi đoàn 2

Trao Quyết định cho trưởng thành đoàn cho đoàn viên

     Đồng thời trao Quyết định trưởng thanh đoàn cho 02 Đoàn viên: Hà Thị Giang và Nguyễn Thị Hảo (thuộc Chi đoàn 2 Khối Khoa)./.

Đinh Thị Phúc