Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo “Mô hình, quy mô tuyển sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2020 và các năm tiếp theo”

10/06/2019

     Sáng ngày 7/6/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo “Mô hình, quy mô tuyển sinh hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2020 và các năm tiếp theo”. PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí: PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT; chuyên viên chính Nguyễn Huy Thái, chuyên gia tư vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các đơn vị và giảng viên thuộc HVDT.

Toàn cảnh Hội thảo

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung nhấn mạnh: Học viện Dân tộc là cơ sở đào tạo đại học duy nhất với lĩnh vực ngành nghề phục vụ cho công tác dân tộc của Việt Nam. Việc đào tạo hệ dự bị đại học có ý nghĩa quan trọng để trang bị cho các em học sinh là người dân tộc thiểu số những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào học đại học. Học viện Dân tộc chức Hội thảo nhằm trao đổi ý kiến để chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề xuất điều kiện về xác định đối tượng và chỉ tiêu phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để đảm bảo cho đào tạo hệ dự bị đại học đi vào hoạt động đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ, ThS. Phan Hồng Minh - Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Dự bị đại học trình bày Dự thảo đề án đào tạo dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2020 và các năm tiếp theo, bao gồm các nội dung về: sự cần thiết; cơ sở pháp lý; mục tiêu, đối tượng tuyển sinh, khu vực tuyển sinh và phương thức tuyển hệ dự bị đại học; mô hình, quy mô, phân bổ hệ dự bị đại học của HVDT đến năm 2020 và những năm tiếp theo; năng lực đào tạo hệ dự bị đại học của HVDT…Trên cơ sở những nội dung được trình bày đại biểu tham dự hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận góp ý xây dựng Đề án.

     Những ý kiến thảo luận tại Hội thảo tập trung chủ yếu về cơ chế cho học sinh học dự bị đại học tiếp tục theo học các chuyên ngành của HVDT và các trường đại học ngoài HVDT, vấn đề bố trí việc làm sau khi ra trường; đội ngũ giảng viên cần phải được chuyên nghiệp hóa; đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo để phục vụ công tác dạy và học, đặc biệt là vấn đề quản lý học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay…

Hội thảo được nghe ý kiến tư vấn của chuyên viên chính Nguyễn Huy Thái, chuyên gia tư vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, HVDT cần chuẩn bị bộ hồ sơ với đầy đủ các thủ tục theo quy định đề trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, với đặc thù là cơ sở đào tạo đại học cho người dân tộc thiểu số, HVDT có ưu thế là đơn vị thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh hiện nay để tuyển sinh, cạnh tranh với các trường đại học khác. Do đó cần phải nghiên cứu một cơ chế ưu đãi đặc thù để thu hút người học và đảm bảo chất lượng đào tạo cho đội ngũ tri thức người dân tộc thiểu số sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc.

Đồng chí  Nguyễn Huy Thái, chuyên gia tư vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày ý kiến tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến của chuyên gia và ý kiến thảo luận của lãnh đạo các đơn vị và giảng viên thuộc HVDT, giao nhiệm vụ cho Khoa dự bị đại học tiếp thu ý kiến của Hội thảo, các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Khoa dự bị đại học cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban giám đốc HVDT ký, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để HVDT triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo dự bị đại học theo kế hoạch đã đề ra./.

                                               Thu Phương