Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia về chương trình đào tạo của Học viện Dân tộc năm 2019

23/05/2019

    Sáng ngày 22/5/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia về chương trình đào tạo của HVDT năm 2019. Tham dự Hội nghị, PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT - Chủ trì, cùng các chuyên gia, lãnh đạo đơn vị và giảng viên thuộc HVDT.

Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT nhấn mạnh: để đáp ứng nhu cầu của xã hội và người học, việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế là một việc làm quan trọng đối với một cơ sở giáo dục, đây là việc mới và khó đối với HVDT. HVDT đang nỗ lực trong công tác xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu trong công tác quản lý nhà nước và quản lý xã hội về dân tộc. Hội nghị được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia, lãnh đạo đơn vị và giảng viên để chương trình đào tạo thực sự mang mầu sắc riêng của HVDT, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người học.

   Đại diện các Khoa trình bày tham luận liên quan đến chương trình đào tạo chuyên ngành như: Quản lý công; Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số và Kinh tế giáo dục với các nội dung cụ thể về mục tiêu chung, chuẩn đầu ra, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, đối tượng tuyển sinh, quy trình đào tạo, cách thức đánh giá, khung chương trình đào tạo…

    Hội nghị được lắng nghe ý kiến tham vấn của các chuyên gia, cũng như ý kiến thảo luận của lãnh đạo đơn vị và giảng viên trong HVDT, nội dung tập chung chủ yếu về xây dựng chương trình đào tạo với các môn học phù hợp, lưu ý các môn học liên quan đến văn hóa và ngôn ngữ tộc người, riêng tiếng anh phải đạt chuẩn. Ngoài lý thuyết cơ bản, đào tạo nên theo định hướng thực hành, trang bị kỹ năng để người học có thể thích nghi tốt nhất trong môi trường làm việc của cơ quan cũng như doanh nghiệp yêu cầu …

Chuyên gia Nguyễn Văn Ly - Viện Trưởng Viện Giáo dục nghề nghiệp, Trường Đại học Thành Đông trình bày tham vấn tại Hội nghị.

    Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến tham vấn của các chuyên gia, cũng như ý kiến thảo luận của lãnh đạo đơn vị và giảng viên trong HVDT. Đề nghị các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp thu ý kiến tại Hội nghị để nghiên cứu, đề xuất với Ban giám đốc HVDT những nội dung chương trình đào tạo theo từng chuyên ngành cho phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học. HVDT cần liên kết, phối hợp với các cơ sở Đại học để có đủ kiều kiện và tiêu chuẩn phù hợp về nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo theo định hướng thực hành, ngành đào tạo với những môn học đặc thù của lĩnh vực công tác dân tộc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và người học.

                                               Thu Phương