Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy bộ phận Học viện Dân tộc

11/07/2019

     Sáng ngày 10/7/2019, tại Học viện Dân tộc, đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Ủy ban Dân tộc đã có buổi làm việc với Đảng ủy bộ phận Học viện Dân tộc (HVDT) về công tác tuyên giáo trong thời gian từ tháng 10/2016 đến nay.

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy bộ phận Học viện Dân tộc.

     Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn.Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, đồng chí Trần Trung, Bí thư Đảng ủy bộ phận HVDT cùng toàn thể các đồng chí trong Đảng ủy bộ phận Học viện Dân tộc.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Trung, Bí thư Đảng ủy bộ phận HVDT đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình chung kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên giáo của Đảng bộ trong thời gian từ năm 2016 đến nay. Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác tuyên giáo trong thời gian qua và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ bộ phận HVDT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chương trình hành động và Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ bộ phận trong thời gian qua.

     Cũng trong  buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã báo cáo thêm với Đoàn công tác về đặc thù ngành làm công tác dân tộc, Đảng bộ bộ phận HVDT là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc, với chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc và nghiên cứu khoa học. Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ có vai trò rất quan trọng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng ủy bộ phận Học viện Dân tộc

     Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà Đảng Bộ  bộ phận HVDT đã đạt được về công tác xây dựng đảng, công tác tuyên truyền giáo dục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ bộ phận HVDT tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đặc biệt chú trọng lựa chọn, đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Thay mặt Đảng ủy bộ phận HVDT, đồng chí Trần Trung, Bí thư Đảng ủy bộ phận HVDT đã tiếp thu những ý kiến góp ý của Đoàn công tác đồng thời khẳng định, trong thời gian tới Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng đảng, triển khai công tác tuyên truyền giáo dục tới cán bộ, đảng viên tốt hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phạm Hiếu