Chi bộ Khối Phòng số 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

16/05/2019

     Ngày 15/5/2019, tại Học viện Dân tộc, Chi bộ Khối Phòng số 3 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Công Hiếu, công tác tại Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. Dự Lễ kết nạp đảng viên có TS. Nguyễn Văn Dũng - Đảng y viên Học viện Dân tộc cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đoàn viên ưu tú thuộc Chi bộ Khối Phòng số 3.

     Qua thời gian tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự giáo dục, giúp đỡ của Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Chi bộ Khối Phòng số 3 và các tổ chức đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Trần Công Hiếu đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ khối phòng số 3 tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Trần Công Hiếu

     Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thân Thủy – Phó Bí thư Chi bộ Khối Phòng số 3 đã đọc, trao Quyết định kết nạp đảng viên, giao nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Trần Công Hiếu. Đề nghị đồng chí Trần Công Hiếu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và nghiêm túc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, để góp phần xây dựng Chi bộ Khối Phòng số 3 và Đảng bộ Học viện Dân tộc vững mạnh.

     Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Văn Dũng - Đảng y viên Học viện Dân tộc chúc mừng Chi bộ Khối Phòng số 3 đã kết nạp thêm đảng viên mới, ghi nhận những cố gắng phấn đấu của đồng chí Trần Công Hiếu, đề nghị Chi bộ Khối Phòng số 3 tiếp tục hướng dẫn đảng viên dự bị, cá nhân đồng chí Trần Công Hiếu cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên./.

Phạm Hiếu