Tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng về Công tác Dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa năm 2019

02/10/2019

     Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/1/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện lĩnh vực Công tác  Dân tộc. Từ ngày 24/9 đến ngày 27/9 Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức Tập huấn bồi dưỡng về  Công tác Dân tộc cho cán bộ công chức huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

TS. La Đức Minh trình bày tại lớp tập huấn

     Tham gia Lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị các chuyên về: Chủ trương, đường lối của Đảng về Đại đoàn kết Dân tộc, Công tác Dân tộc và thực hiện Chính sách Dân tộc; Pháp luật và Chính sách của Nhà nước về phát triển dân tộc; kỹ năng quản lý Nhà nước về Công tác Dân tộc…

     Với tinh thần trao đổi cởi mở, bám sát những vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung Dân tộc, Chính sách Dân tộc  đặc thù trên địa bàn tỉnh, các học viên đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ thiết thực cũng như kinh nghiệm của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực Công tác Dân tộc. Thông qua lớp bồi dưỡng các cán bộ, công chức quản lý  đã được bổ sung thông tin về chính sách Dân tộc đặc thù, nắm vững pháp luật và Chính sách của Nhà nước về phát triển vùng dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tiễn đặt ra hiện nay. 

     Lớp Bồi dưỡng luôn nhận được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc  và tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dự Bế giảng khóa học, Lãnh đạo Ban Dân tộc đánh giá cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và nội dung bồi dưỡng đã truyền đạt có nhiều thông tin hữu ích, phục vụ thiết thực cho vị trí việc làm của cán bộ quản lý. Đặc biệt, khóa bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức dân tộc quan trọng và được học viên đánh giá cao. Đồng thời, Lãnh đạo Ban Dân tộc đề xuất nhu cầu, nguyện vọng phối hợp với Học viện Dân tộc để mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến Công tác Dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn cho cán bộ, của tỉnh trong những thời gian tiếp theo ./.

Phạm Hiếu