Hội nghị thông qua dự thảo Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của Học viện Dân tộc

08/04/2019

   Sáng ngày 04/03/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng của Học viện Dân tộc. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị khẳng định: Sau hai năm hoạt động, công tác bồi dưỡng của Học viện đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, Công chức, Viên chức (CC, VC) thuộc các đối tượng 3, 4 theo chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”. Kết quả bồi dưỡng của học viên được Học viện công nhận thông qua hình thức cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định của Bộ Nội vụ, đây là một trong những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của mỗi cán bộ CC, VC. Vì vậy, quản lý chứng chỉ bồi dưỡng là một khâu quan trọng trong hoạt động  chuyên môn.

Trong thời gian vừa qua, việc cấp chứng chỉ cho học viên các lớp bồi dưỡng còn gặp một số hạn chế bất cập như: Chưa thống nhất về thời gian cung cấp thông tin của học viên, thủ tục công nhận kết quả người học, hệ thống các biểu mẫu còn chưa thống nhất phù hợp với điều chỉnh mới của công tác tổ chức bồi dưỡng.

Năm 2018, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản điều chỉnh về quy định quản lý, cấp, phát chứng chỉ bồi dưỡng. Để cập nhật được các quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn của Học viện cần phải xây dựng Quy định quản lý cấp, phát chứng chỉ để đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng về công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả trong quản lý chất lượng bồi dưỡng. 

Các ý kiến góp ý tại Hội nghị đã tập trung thảo luận vào một số nội dung chính: Căn cứ pháp lý của quy định quản lý chứng chỉ; làm rõ một số khái niệm về chứng chỉ như: Hội đồng chứng chỉ, bản sao chứng chỉ; thời gian cấp chứng chỉ làm sao đảm bảo tính kịp thời của các khóa bồi dưỡng…

Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đánh giá cao kết quả xây dựng văn bản của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng là đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng văn bản, đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị, đặc biệt chú ý đến một số nội dung: Quy định cần bám sát vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc; cần lưu ý đến thủ tục  cấp chứng chỉ cho các học viên nước ngoài và liên kết bồi dưỡng với các cơ quan, đơn vị ở các địa phương.  Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng khẩn trương hoàn thiện Quy định, làm quy trình ban hành văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tin liên quan

Xem theo ngày: Xem