Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, góp ý chuyên đề bài giảng về công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số

14/06/2018

     Chiều ngày 13/6/2019, tại Học viện Dân tộc, Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, góp ý chuyên đề bài giảng về công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số. Đồng chí Giang Khắc Bình - Phó trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số dự và chủ trì, tham dự có đại diện một số đơn vị trực thuộc và giảng viên của Học viện Dân tộc.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số

      Tại buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, giảng viên Ngô Thị Trinh đã trình bày chuyên đề với những nội dung: một số khái niệm; vai trò, đặc điểm của quản lý văn hoá; nội dung của quản lý văn hóa. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn hóa và quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Thực trạng quản lý văn hóa vùng DTTS với một số thành tựu nổi bật, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý văn hóa vùng DTTS, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn hoá vùng DTTS, trong đó có các giải pháp về nhận thức, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách…

     Những ý kiến của thành viên tham dự đánh giá cao sự chuẩn bị và ý thức nghiêm túc của giảng viên Ngô Thị Trinh. Một số vấn đề cần trao đổi làm rõ về nội dung trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở vùng DTTS, bài giảng phải cập nhật thông tin mới và chính xác, giảng viên lưu ý xác định đối tượng học để có phương pháp giảng hợp lý.

     Đồng chí Giang Khắc Bình - Phó trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số đánh giá cao sự chuẩn bị của giảng viên, ý kiến trao đổi của các thành viên tham dự và đề nghị giảng viên Ngô Thị Trinh tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện chuyên đề, chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, để mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.

                                                               Thu Phương