Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng và Quy trình tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại địa phương

16/05/2019

     Sáng ngày 16/05/2019, tại trụ sở làm việc, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy định quản lý chứng chỉ bồi dưỡng và Quy trình tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại địa phương. PGS.TS. Bế Trung Anh - Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, giảng viên và chuyên viên chuyên quản các đơn vị thuộc Học viện.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bế Trung Anh nhấn mạnh: Việc tổ chức quản lý chứng chỉ và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng nhất là đối với một cơ sở giáo dục mới được thành lập như Học viện. Do vậy, việc xây dựng Quy định quản lý chứng chỉ và Quy trình tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tại địa phương là cần thiết, đảm bảo thực hiện công tác quản lý chứng chỉ và tổ chức lớp theo đúng quy định. Hội nghị đã thảo luận, góp ý vào dự thảo để hoàn thiện văn bản, trình Giám đốc Học viện ký duyệt ban hành và thực hiện.

     Các ý kiến góp ý tại Hội nghị tập trung vào một số nội dung: Quy định cấp chứng chỉ và Quy trình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, các ý kiến cho rằng các đơn vị chủ trì nhiệm vụ cần làm tốt công tác tham mưu, chủ động xây dựng kế hoạch và liên hệ sớm với địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức lớp, các thông tin về người học phải cập nhật chính xác kịp thời…

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Bế Trung Anh - Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn ý kiến của các thành viên tham dự và yêu cầu các quy định, quy trình này phải được xây dựng trên cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước, đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ kịp thời. Giao nhiệm vụ cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện văn bản trình Giám đốc Học viện./.

Thu Phương