Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục đặc thù cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

18/09/2019

     Trong thời gian 08 ngày (từ ngày 06/9 đến ngày 09/9/2019 và từ ngày 13/9 đến ngày 16/9/2019),  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 04 lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục đặc thù cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
     Tham gia biên soạn tài liệu và giảng dạy là các giảng viên của Học viện Dân tộc, có bề dầy về kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tiễn về giáo dục dân tộc, nắm vững quan điểm, chính sách dân tộc, chính sách phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước; am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc; có kiến thức chuyên sâu về giáo dục đặc thù, các kỹ năng, biện pháp tổ chức dạy và học ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú. Đoàn Công tác của Học viện Dân tộc gồm: PGS.TS. Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện – Trưởng đoàn và các giảng viên: TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, Học viện Dân tộc.
     Tham gia Lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị các chuyên về: Chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông dân tộc nội trú; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số; Vấn đề dạy kỹ năng sống  cho học sinh trong nhà trường phổ thông dân tộc nội trú hiện nay.
     Với tinh thần trao đổi cởi mở, bám sát những vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung giáo dục đặc thù trong quản lý và giảng dạy học sinh trong hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, các học viên đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ thiết thực cũng như kinh nghiệm của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc thiểu số trong nhà trường.
Thông qua Khóa bồi dưỡng góp phần cho cán bộ quản lý và giáo viên bổ sung thông tin, hiểu biết về giáo dục đặc thù, nắm vững pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số; cập nhật những thông tin mới về các biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm và dạy kỹ năng sống cho học sinh sẽ thực hiện trong chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tiễn đặt ra hiện nay. 
     Lớp Bồi dưỡng luôn nhận được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho giảng viên hoàn thành tốt các phương pháp đổi mới trong giảng dạy trên lớp. Dự Bế giảng khóa học, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và nội dung bồi dưỡng đã truyền đạt có nhiều thông tin hữu ích phục vụ thiết thực cho vị trí việc làm của cán bộ quản lý và giảng viên trường Phổ thông dân tộc nội trú. Đặc biệt, khóa bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức dân tộc quan trọng và được học viên đánh giá cao. Đồng thời, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đề xuất nhu cầu, nguyện vọng phối hợp với Học viện Dân tộc để mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công tác dân tộc, công tác giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn cho cán bộ, giáo viên của tỉnh trong những thời gian tới./.
 
   Một số hình ảnh của các Lớp bồi dưỡng:
 
 
Hồng Hải