Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16CỦA BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN DÂN TỘC

(Từngày 15/4/2019đếnngày 19/4/2019)

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phầntham dự

Địa điểm

Thứ 2

(15/4/2019)

Cả ngày

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch

Thứ 3

(16/4/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý I/2019 của Đảng bộ Học viện Dân tộc

Văn phòng Đảng – đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Các đảng viên, quần chúng ưu tú trong Đảng bộ Học viện Dân tộc;

- Ban Chấp hành Công đoàn Học viện;

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đảng – đoàn thể.

Hội trường tầng  3 nhà A

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc

Trung tâm Thông tin – Thư viện

- Thành viên Ban biên tập theo Quyết định;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

144 Xuân Thuỷ

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì họp khối Đào tạo và khối Bồi dưỡng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Lãnh đạo các đơn vị khối Đào tạo: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Sau đại học; Khoa Dự bị đại học;

- Lãnh đạo các đơn vị khối Bồi dưỡng: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; Khoa Cơ bản; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số.

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4

(17/4/19)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng, mở rộng chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 của Uỷ ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

80 Phan Đình Phùng

11h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính về quy trình thẩm định kế hoạch, dự toán các nhiệm vụ không thường xuyên của Học viện Dân tộc năm 2019

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Kế hoạch – Tài vụ

80 Phan Đình Phùng

Buổi sáng

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Dân tộc

Phòng Đào tạo

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Đào tạo.

Hội trường tầng 3 nhà A

16h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tổ biên soạn chương trình ngành Kinh tế giáo dục

Khoa Cơ bản

Thành viên Tổ biên soạn theo Quyết định

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 5 (18/4/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

Văn phòng Học viện

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức, người lao động của Học viện.

Hội trường tầng 3 nhà A

16h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia CTDT.02.16/16-20

Thư ký hành chính Đề tài

Theo thông báo của Thư ký đề tài

Phòng làm việc

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì họp Tổ biên soạn chương trình ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số

Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số

Thành viên Tổ biên soạn theo Quyết định

Phòng họp tầng 2 Nhà A

Thứ 6

(19/4/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tuyển chọn Đề tài cấp cơ sở lần 2 năm 2019 theo Quyết định số 63/QĐ-HVDT ngày 09/4/2019

Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài cấp cơ sở;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.

Hội trường tầng 3 nhà A

10h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tổ biên soạn chương trình ngành Kinh tế giáo dục

Khoa Cơ bản

Thành viên Tổ biên soạn theo Quyết định

Hội trường tầng 3 nhà A

8h30

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc với Uỷ ban Dân tộc về duyệt khung kế hoạch lớp Lào và Đề án 771 năm 2019

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

141 Hoàng Hoa Thám

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp chi bộ khối Phòng số 1

Cấp ủy chi bộ khối Phòng số 1

Đảng viên chi bộ khối Phòng số 1

Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Giảng dạy tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính

 

 

343 Đội Cấn

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc; ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác triển khai Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình CTDT/16-20 tại nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào từ ngày 16-19/4/2019.

- TS. Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân tộc đi công tác tổ chức Hội thảo khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16/4/2019.

ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc làm việc theo Tổ công tác thường trực xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 tại 80 Phan Đình Phùng từ ngày 16/4/2019 (tham dự đầy đủ các cuộc họp tại Học viện theo thành phần).

- TS. Giang Khắc Bình, Phó Trưởng Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số giảng dạy lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc củathành phố Hà Nội vào ngày 17/4 và 19/4/2019.

- Chi bộ Khối Khoa số 1 họp tại Phòng họp tầng 2 nhà A vào 8h30 ngày 17/4/2019.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chánh văn phòng Học viện chủ trì họp Tổ đôn đốc tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 10h30 ngày 18/4/2019(thành phần tham dự: Thành viên Tổđôn đốc theo Quyết định).

- TS. Đậu Thế Tụng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì họp Tổ soạn thảo chương trình ngành Quản lý công tại Hội trường tầng 3 nhà Avào 14h00 ngày 18/4/2019 (thành phần tham dự: Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định).

- PGS.TS Ngô Quang Sơn, Chi hội trưởng Chi hội nhà báo Tạp chí Nghiên cứu dân tộc đi công tác dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam tại thành phố Cần Thơ từ ngày 18-19/4/2019.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi nghỉ phép từ ngày 16-19/4/2019.