Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019)

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(11/3/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội ý công tác tuần 11

Văn phòng Học viện

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Tổ chức cán bộ;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Dự bị Đại học, Tạp chí Nghiên cứu dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

11h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ

Văn phòng Đảng – đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn Học viện;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng - đoàn thể, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Hội trường tầng  3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ Khối phòng số 2

Cấp ủy Chi bộ Khối phòng số 2

Đảng viên Chi bộ Khối phòng s 2

Phòng họp tầng 2 nhà A

16h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghe báo cáo về  xây dựng kế hoạch và dự toán duy trì, bảo mật Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phòng làm việc

Thứ 3

(12/3/19)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe các đơn vị chủ trì trực thuộc Học viện báo cáo phương án xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019 trình Bộ trường, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phê duyệt

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Phòng làm việc

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 

135 Nguyễn Phong Sắc

Thứ 4 (13/3/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp thông qua Kế hoạch triển khai Đề án 771 năm 2019

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức dân tộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Liên tịch về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Học viện năm 2019

Văn phòng Đảng – đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn Học viện;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Phòng họp tầng 2 nhà A

15h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Họp đồng Thi đua – Khen thưởng để xét khen thưởng bậc cao năm 2019

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng theo Quyết định;

Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ 5 (14/3/19)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm  2019 của Ủy ban Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần theo Giấy mời

80 Phan Đình Phùng

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

 

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(15/3/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo phương án xây dựng Cổng Thông tin điện tử Học viện Dân tộcTạp chí Nghiên cứu dân tộc điện tử (lần 2)

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác khảo sát Dự án giảm nghèo năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình từ chiều ngày 11-14/3/2019.

- ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc; TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin- Thư viện tham dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 tại 80 Phan Đình Phùng vào 8h30 ngày 12/3/2019.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc báo cáo các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về nhân sự tham gia Tổ biên soạn các chuyên đề theo Thông báo số 06 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Ủy ban Dân tộc vào ngày 12/3/2019; đi thẩm tra lý lịch kết nạp Đảng cho đồng chí Đặng Văn Dũng, chuyên viên Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tại 03 tỉnh (Phú Thọ, Hà Nam và nơi cư trú tại TP Hà Nội) vào ngày 14-15/3/2019.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc tham dự họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 tại 80 Phan Đình Phùng vào 8h00 ngày 15/3/2019.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng tham dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 tại 80 Phan Đình Phùng vào 8h30 ngày 12/3/2019; đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 13-15/3/2019.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 11-15/3/2019.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 11-16/3/2019.

- ThS. Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin- Thư viện nghỉ phép từ ngày 11-13/3/2019. 

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo nghỉ phép từ ngày 14-15/3/2019.