Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2019

             Sáng ngày 04/3/2019, tại trụ sở làm việc Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2019. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị, tham dự có đồng chí Bế Trung Anh - Phó Giám đốc HVDT cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

 

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị

          Thay mặt Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT tháng 2 năm 2019: Trong thời gian qua, ban Giám đốc Học viện đã bám sát nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc giao để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 2 năm 2019 và đã hoàn thành 59/71 nhiệm vụ được giao. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 gồm một số nhiệm vụ chính sau: Tham mưu làm quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện, giao phụ trách đơn vị cho một số đồng chí Phó trưởng phòng và tương đương giữ chức vụ phụ trách đơn vi, hưởng phụ cấp 0,6 trong thời gian chờ bổ nhiệm Trưởng phòng và tương đương. Tham mưu cho Giám đốc Học viện việc tổ chức xét, thăng hạng cho các viên chức hạng IV đủ điều kiện; Tham mưu phương án bố trí các phòng làm việc của Học viện tại tầng 2 nhà C và 349 Đội Cấn. Triển khai các văn bản của Đảng ủy Ủy ban Dân tộc,  tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2019 của Đảng ủy Học viện.Triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ. Triển khai thực hiện hệ điều hành tác nghiệp, chứng thư số trong toàn Học viện…

           Kết luận Hội nghị, Quyền Giám đốc HVDT đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng vừa qua, tuy nhiên cần nghiêm túc hoàn thiện một số nhiệm vụ chưa hoàn thành và yêu cầu các đơn vị trong tháng 3 năm 2019 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Hoàn thành việc ký Hợp đồng trách nhiệm, hợp đồng tài chính giữa Học viện và thủ trưởng các đợn vị dự toán cấp 3; Tập trung xây dựng Đề án “Xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức của Học viện” theo đúng kết luận của Bộ trưởng; Tập trung tham mưu các đề án đổi mới giáo dục, đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội; Văn phòng khẩn trương tham mưu kiện toàn tổ đôn đốc, phương pháp làm việc tổ đôn đốc và chuẩn bị tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý I/2019…

Phạm Hiếu