Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019)

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(04/3/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2019

Văn phòng Học viện

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội trường tầng  3 nhà A

12h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Trưởng đoàn đi công tác địa phương

Văn phòng Học viện

Thành phần theo Quyết định

Tỉnh Tuyên Quang

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(05/3/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp với Quỹ NAFOSTED thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện KHXH thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

Hội trường Bộ Quốc phòng

8h30

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về thành lập Tổ công tác thường trực của Ủy ban Dân tộc triển khai Đề án 771

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Giám đốcTrung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

80 Phan Đình Phùng

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nghệ giáo dục (BESS Việt Nam 2019)

Văn phòng Học viện

 

TP. Hồ Chí Minh

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự Tọa đàm nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

- Thành phần tham dự theo Giấy mời;

- Toàn thể nữ viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.

80 Phan Đình Phùng

Thứ 4 (06/3/19)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nghệ giáo dục (BESS Việt Nam 2019)

Văn phòng Học viện

 

TP. Hồ Chí Minh

8h30

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì họp giao ban tháng 3/2019 khối Đào tạo và khối Bồi dưỡng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Lãnh đạo các đơn vị khối Đào tạo: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Khoa Sau đại học; Khoa Dự bị đại học; Trung tâm Thông tin – Thư viện.

- Lãnh đạo các đơn vị khối Bồi dưỡng: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi; Khoa Cơ bản; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

 

 

Hà Nội

Thứ 5 (07/3/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp giao ban tháng  3/2019 khối Khoa học

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Lãnh đạo các đơn vị khối Khoa học: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc; Viện Nghiên cứu văn hoá dân tộc; Trung tâm Tư vấn, chuyển khoa khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi; Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

Hội trường tầng  3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Đảng-đoàn thể

 

80 Phan Đình Phùng

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự họp Chi bộ Khối phòng số 2

Cấp ủy Chi bộ Khối phòng số 2

Đảng viên Chi bộ Khối phòng s 2

Hội trường tầng  3 nhà A

Thứ 6

(08/3/19)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 03/2019 của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

80 Phan Đình Phùng

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về kế hoạch mua sắm trang cấp tài sản cho các đơn vị trực thuộc Học viện

Văn phòng Học viện

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị:  Văn phòng Học viện, Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng làm việc

16h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo phương án xây dựng Cổng Thông tin điện tử Học viện Dân tộcTạp chí Nghiên cứu dân tộc điện tử

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

Hội trường tâng 3 nhà A

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượngđi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 04-05/3/2019.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 04-15/3/2019.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 04-22/3/2019.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó trưởng Phòng Đào tạo; ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác địa phương triển khai Đề tài khoa học cấp tỉnh từ ngày 04-08/3/2019.

- Chi bộ khối Khoa số 1 họp tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h00 ngày 06/3/2019.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc, thành viên Tổ công tác thường trực xây dựng Đề án của Uỷ ban Dân tộc tham dự họp thông qua nội dung chuẩn bị họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 tại 80 Phan Đình Phùng vào 8h00 ngày 07/3/2019.

- Ban nữ công Công đoàn Học viện Dân tộc tổ chức đi thực tế địa phương nhân dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cho đoàn viên Công đoàn Học viện Dân tộc tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 09/3/2019.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc; ThS. Hoàng Lệ Nhật, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác khảo sát Dự án giảm nghèo năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 08/3/2019.