Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(11/02/19)

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Buổi gặp mặt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Văn phòng Học viện

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Viên chức Học viện có học vị Tiến sĩ.

80 Phan Đình Phùng

Thứ 3

(12/02/19)

9h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì Buổi gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Văn phòng Học viện

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và người lao động của Học viện.

Hội trường tầng  3 nhà A

Thứ 4 (13/02/19)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 5 (14/02/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp cơ quan xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Toàn thể viên chức và người lao động của Học viện.

Hội trường tầng  3 nhà A

Buổi chiều

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(15/02/19)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- ThS. Bùi Ánh Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin- Thư viện nghỉ phép từ ngày 11-13/02/2019.