Tổng kết công tác năm 2018 của Hội đồng Học viện Dân tộc Và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

            Chiều ngày 24/01/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 của Hội đồng Học viện Dân tộc và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.  Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện  cùng toàn thể thành viên Hội đồng Học viện.

Ảnh toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018 Hội đồng đã họp tổ chức họp 2 phiên và đã thông qua một số vấn đề: Thông qua và Quyết nghị Đề án về vị trí việc làm năm 2018 của Học viện Dân tộc;  Thông qua và Quyết nghị Chủ trương về mở mã ngành đào tạo đại học của Học viện Dân tộc; Kế hoạch hoạt động đào tạo của Học viện Dân tộc năm 2019; Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2019-2025 của Học viện Dân tộc.Cũng tại Hội nghị, Hội đồng đã trao đổi và đưa ra một số Hiệu chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Học viện theo quy định Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018; Hiệu chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Học viện theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Kết luận tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Hội đồng Học viện. Tuy nhiên trong thời gian tới cần tập trung giải quyết một số vấn đề chính sau: Về Báo cáo tổng kết: Nghiêm túc hoàn thiện lại theo góp ý của thành viên Hội đồng; Về kế hoạch đào tạo: Tiếp tục triển khai Nghị quyết đã họp tại phiên họp 6 tháng đầu năm, mở 2 mã ngành là Quản lý công và Công tác xã hội, hạn hoàn thành quý IV/2019. Giao Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hoàn thiện lại nội dung, bổ sung thêm phần hoạt động bồi dưỡng. Về kế hoạch đảm bảo chất lượng: trước mắt tập trung vào công tác Đảm bảo chất lượng của hoạt động bồi dưỡng, bổ sung thêm nội dung đảm bảo chất lượng của hoạt động đào tạo. Giám đốc Học viện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hoàn thiện lại và trình Hội đồng vào kỳ họp sau. về Tờ trình đề nghị phân bổ số lượng  người làm việc Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP: Hội đồng thông qua số lượng tối đa là 15 người. Giao giám đốc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

Phạm Hiếu