Lễ ra mắt và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2021

         Sáng ngày 24/01/2019, Học viện Dân tộc tổ chức Lễ ra mắt và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2019 – 2021. Dự và chỉ đạo, có PGS.TS Trần Trung,Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc; Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Dân tộc; Đồng chí Phạm Trường Sơn, trợ lý Ban công tác  Hội nhà báo Việt Nam, Về phía Học viện, có PGS, TS Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đồng chí trong Hội nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Trường Sơn, trợ lý Ban công tác  Hội nhà báo Việt Nam đã công bố Quyết định số 404/QĐ-HNBVN, ngày 01/7/2015 về việc Thành lập Chi hội Nhà báo và công nhận hội viên, 10 hội viên của Chi hội đã được đồng chí Phạm Trường Sơn chúc mừng và trao thẻ hội viên Hội nhà báo Việt Nam

Trao thẻ cho các Hội viên Chi hội

Đây là lần đầu tiên Chi hội Nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2021. Tại Đại hội, các hội viên đã tham luận sôi nổi các vấn đề về các giải pháp để Tạp chí luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc; Các giải pháp để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho hội viên, đảm bảo cho các hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống; Các giải pháp để mở rộng mạng lưới cộng tác viên, nhất là cộng tác viên ở cơ sở, các nhà khoa học, những chuyên gia đầu ngành trên lĩnh vực công tác dân tộc; Các giải pháp để Chi hội hoạt động đạt hiệu quả thiết thực; thực sự là chỗ dựa tinh thần, nơi hun đúc tình yêu nghề nghiệp, nơi rèn luyện nhân cách, đạo đức làm báo; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Tại Đại hội, Quyền Giám đốc Trần Trung đã đánh giá cao những kết quả mà Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng nêu ra một số yêu cầu để Chi hội triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Trước hết, đội ngũ làm báo của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén và là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Chi hội Nhà báo Tạp chí phải luôn bám sát, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí; Không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức; Tăng cường nhiều bài viết có hàm lượng khoa học cao về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc; Chú trọng mở rộng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài Học viện Dân tộc, nhất là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực Dân tộc; Nâng cao số lượng, chất lượng phát hành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bạn đọc; Chi hội Nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ . Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo trong việc không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi hội.

Chi Hội nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc ra mắt Đại Hội

Phát biểu tại Đại hội Đồng chí Phạm Trường Sơn, trợ lý Ban công tác  Hội nhà báo Việt Nam thể hiện niềm tin tưởng đội ngũ những người làm báo của Học viện Dân tộc sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả được giao phó.

Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2019 -2021, gồm 3 Đồng chí: Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh và Lại Viết Lộc, trong đó Đồng chí Ngô Quang Sơn là Thư ký Chi Hội nhà báo Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc.

Phạm Hiếu