Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(28/01/19)

8h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chúc Tết địa phương

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Hòa Bình

8h30

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì Hội ý công tác tuần 05

Văn phòng Học viện

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Tổ chức cán bộ;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

Phòng họp tầng 2 nhà A

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về tổng hợp kết quả giải ngân công tác bồi dưỡng năm 2018

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

Phòng làm việc

Thứ 3

(29/01/19)

7h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu trí thức, nhà khoa học nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Văn phòng Học viện

 

Trụ sở Chính phủ

8h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự Hội thảo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Viên chức Học viện có học vị Tiến sĩ.

80 Phan Đình Phùng

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Họp tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

101 Trần Hưng Đạo

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

Thứ 4 (30/01/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện

Phòng Tổ chức cán bộ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng ủy viên;

- Trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Học viện theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

10h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Họp với Tổ xác minh của Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành phần theo thông báo của Văn phòng Học viện

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tiếp dân định kỳ tháng 01/2019

Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên

 

Phòng làm việc

14h00

Phó Giám đốc

   Bế Trung Anh

Họp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Văn phòng Học viện

 

135 Nguyễn Phong Sắc

Thứ 5 (31/01/19)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(01/02/19)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Cử TS. Vũ Thị Thanh Minh, Q. Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu dân tộc đại diện Học viện Dân tộc tham dự Buổi gặp mặt nhân dịp năm mới 2019 và đón Tết Kỷ Hợi của Báo Dân tộc và Phát triển tại Khách sạn Khăn quàng đỏ vào 17h30 ngày 28/01/2019.

-TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đi công tác triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25-29/01/2019.

- ThS. Đinh Thị Hòa, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tham dự Tọa đàm khoa học tại Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vào sáng ngày 29/01/2019.

- TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo nghỉ phép ngày 28/01/2019.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 30/01-01/02/2019.