Học viện Dân tộc tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019

Chiều ngày 25/01/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện Dân tộc và Đảng bộ Học viện Dân tộc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc cùng viên chức, giảng viên và người lao động của Học viện. 

 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

          Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018: Triển khai 2.434 nhiệm vụ, trong đó 302 nhiệm vụ vượt tiến độ, 2.132 nhiệm vụ đúng tiến độ. Một số nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả: Công tác chuẩn bị để cấp phép hoạt động đào tạo; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho giảng viên; Đề án Xây dựng cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam; Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người dân tộc thiểu số bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2025; Công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Đề án 771…

Công tác cải cách hành chính được Học viện triển khai hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, công khai, minh bạch về tài chính công. Học viện tổ chức thực hiện 21 nhiệm vụ: có 06 đề tài, dự án quốc gia; 13 đề tài, dự án cấp bộ; 02 đề tài cơ sở; xét và công nhận 17 sáng kiến cơ sở. Kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác dân tộc, xây dựng và điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ vùng dân tộc và miền núi, đồng thời cung cấp thông tin, giải pháp nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Học viện đã tổ chức ký Chương trình phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm KH&XH Việt Nam; Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia. 

 

 

Quang cảnh Hội nghị

        Về công tác xây dựng Đảng: Đảng Ủy Học viện đã quan tâm, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trong Đảng bộ triển khai công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, từng viên chức, giảng viên và người lao động thực hiện đúng quy chế làm việc và nguyên tắc tổ chức của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, trong năm 2019 Học viện tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra kỷ luật lao động, gắn việc thực hiện kỷ cương hành chính với đánh giá xếp loại của đơn vị, viên chức, người lao động, tập trung chỉ đạo các phòng, khoa, viện, trung tâm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019.

 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng quà, chúc mừng Học viện Dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, đống chí Đỗ Văn Chiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng và biểu dương thành tích Học viện đã đạt được năm 2018, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2019: Cần phải tăng cường huy động công sức, trí tuệ của viên chức, giảng viên, người lao động của Học viện để thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch chiêu sinh, đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để thực hiện đề tài, dự án; xây dựng, chuyển giao các mô hình sản xuất có hiệu quả cho đồng bào đan tộc thiểu số… gợi ý một số giải pháp để triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thực hiện tốt một số nội dung: Nắm vững tâm tư nguyện vọng của giảng viên, viên chức, người lao động, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi người nắm được sứ mệnh của Học viện; xác định rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc, trách nhiệm của tập thể và cá nhân; rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Học viện; đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động…

 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm; Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo Học viện đã trao Bằng khen và các danh hiệu thi đua cho một số cán bộ, công chức, viên chức của Học viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị 

 

 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017-2018 

 

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT trao tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 

 

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cấp Học viện

Đồng chí Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc đã tới dự và có những đóng góp ý kiến, động viên, chúc mừng kết quả Học viện đã đạt được trong năm 2018, chỉ ra hạn chế, đưa ra một số giải pháp khắc phục để thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019. Học viện quyết tâm đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thu Phương