Nghiệm thu chính thức Dự án bảo vệ môi trường cấp bộ năm 2018

        Chiều ngày 18/1/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức nghiệm thu chính thức Dự án bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2018 do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải làm chủ nhiệm. TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chủ tịch Hội đồng. Tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tôc, đại diện cơ quan thực hiện nhiệm vụ; thành viên Hội đồng, Ban Chủ nhiệm dự án và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài Ủy ban Dân tộc.  

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

         Thay mặt Ban Chủ nhiệm Dự án, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải trình bày tóm tắt  kết quả Dự án; báo cáo sản phẩm khoa học, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sau 2 năm triển khai, Dự án đã phân tích làm rõ một số nội dung chính là: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng biểu hiện và ảnh hưởng của sự cố môi trường (SCMT) đến sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với SCMT ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó, giảm thiểu tác động của các sự cố môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Xây dựng và tổ chức thực hiện một số mô hình truyền thông, giáo dục nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với các sự cố môi trường cho cộng đồng dân tộc thiểu số; Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả triển khai dự án và tổ chức hội thảo góp ý báo cáo tổng kết của dự án.          

Các ủy viên Hội đồng đánh giá: Đây là công trình khoa học nghiêm túc, nội dung báo cáo bám sát đề cương, cơ bản đáp ứng được mục tiêu của dự án và có giá trị thực tiễn... Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm cần nghiêm túc rà soát, bổ sung một số khái niệm, thuật ngữ pháp lý; số liệu liệt kê chưa phân tích đánh giá, cần bổ sung đánh giá tổng quan chung, kiến nghị, giải pháp còn chung chung…         

TS. Hoàng Xuân Lương thay mặt Hội đồng kết luận: Tổng quan nội dung nghiên cứu phải tập trung nghiên cứu về năng lực và sự tham gia của cộng đồng vì trong Báo cáo tổng hợp chỉ tổng quan về nghiên cứu liên quan đến sự cố môi trường; Làm rõ các khái niệm chính như SCMT, thiên tai, sự tham gia của cộng đồngHoàn thiện phương pháp nghiên cứu, cụ thể là phương pháp chọn mẫu; bảng biểu, số liệu trích dẫn phải chính xác; Chưa phân tích rõ thực trạng vấn đề nghiên cứu, chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong năng lực của cộng đồng đối với các sự cố môi trường xảy ra để từ đó đề xuất các giải pháp liên quan đến nội dung của thực trạng đặt ra. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu, 6/7 phiếu đạt tỷ lệ 85,71% đồng ý thông qua nhưng cần nghiêm túc chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng./.

     

                                                                                             Phạm Hiếu