Hội nghị Tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2018 của Học viện Dân tộc

 

Sáng ngày 17/01/2019, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2018 và kế hoạch công tác bồi dưỡng năm 2019 của Học viện. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các đơn vị, tập thể giảng viên và các viên chức làm công tác bồi dưỡng của Học viện Dân tộc. PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc đã chủ trì Hội nghị.

 

 

Toàn cảnh buổi Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng là một trong những hoạt động trọng tâm và chủ yếu của Học viện Dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh và đổi mới hoạt động bồi dưỡng đang ngày càng đặt ra cấp thiết. Giám đốc Học viện yêu cầu, thông qua Hội nghị này, các đơn vị, cá nhân tập trung đánh giá về thực trạng hoạt động bồi dưỡng của Học viện trong thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất các ý kiến đóng góp để xây dựng định hướng cho việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

 

TS. Nguyễn Văn Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Thay mặt Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm đã trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả công tác bồi dưỡng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ bồi dưỡng năm 2019. Báo cáo đã liệt kê, đánh giá tương đối khách quan và toàn diện về những kết quả đạt được trên nhiều mặt hoạt động bồi dưỡng của Học viện, cụ thể là tổ chức thành công các lớp như sau: 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc (trong đó 01 lớp cho Lãnh đạo cấp vụ của Ủy ban Dân tộc, 01 lớp cho viên chức Học viện Dân tộc); 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tại thành phố Cần Thơ; 05 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ cấp cơ sở và cộng đồng theo Chương trình 135 tại các địa phương; 32 Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại 16 địa phương với tổng số là 1074 học viên. Về công tác biên soạn tài liệu, trong năm 2018, Học viện Dân tộc đã thực hiện biên soạn 05 chuyên đề mới và chỉnh sửa, biên tập 10 chuyên đề của năm 2017.

Như vậy, trong năm 2018, Học viện Dân tộc đã tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng theo quyết định được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo về mặt thời gian, đối tượng bồi dưỡng, chương trình, nội dung bồi dưỡng. Chương trình tài liệu đổi mới, cập nhật kịp thời tương đối phù hợp với tình hình thực tiễn công tác dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng của Học viện Dân tộc. Như việc phối hợp với các ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng còn thiếu tính linh hoạt, chưa mở rộng được phạm vi tổ chức lớp ở nhiều địa phương, số lượng học viên của các tỉnh còn ít, loại hình tổ chức bồi dưỡng còn chưa đa dạng về đối tượng học viên, phương thức, chương trình, mới chỉ bó hẹp trong lĩnh vực công tác dân tộc...

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, khoa, trung tâm đã trình bày các ý kiến, quan điểm và tích cực trao đổi về các mặt hoạt động liên quan tới công tác bồi dưỡng của Học viện. Các ý kiến không chỉ tập trung trao đổi về các định hướng lớn trong việc đổi mới hoạt động bồi dưỡng của Học viện trong bối cảnh mới mà còn trao đổi về các giải pháp để tổ chức thực hiện, như: về thể chế, tổ chức; chuyên môn, nghiệp vụ và cơ chế tài chính để thúc đẩy hoạt động bồi dưỡng. Bên cạnh đó, một số nội dung mang tính nghiệp vụ cụ thể phục vụ trực tiếp cho hoạt động bồi dưỡng như: lập kế hoạch và xây dựng dự toán các lớp bồi dưỡng; thanh toán, quyết toán, ký hợp đồng mở lớp bồi dưỡng, cung cấp tài liệu cho các lớp bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các lớp bồi dưỡng,… cũng được các đại biểu tham dự quan tâm trao đổi và làm rõ hơn tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018 của công tác bồi dưỡng tại Học viện. Đồng chí đề nghị các đơn vị chuyên môn phát huy thế mạnh, các đặc thù công tác của Học viện nói riêng và ngành công tác dân tộc nói chung trong việc tổ chức và thực hiện hoạt động bồi dưỡng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, cá nhân nhìn nhận thẳng thắn, khách quan những mặt hạn chế trong công tác tổ chức, phối hợp và giảng dạy của các lớp bồi dưỡng đã thực hiện. Từ đó, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn các hoạt động bồi dưỡng của Học viện Dân tộc, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Ủy ban Dân tộc giao trong các năm tới./.

Minh Quân