Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ Dự án bảo vệ môi trường cấp bộ năm 2018

           Ngày 3/11, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ Dự án bảo vệ môi trường cấp bộ năm 2018 do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải làm chủ nhiệm dự án . Tham dự Hội đồng có PGĐ.TS. Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc Chủ tịch Hội đồng , các thành viên trong Hội đồng cùng Ban Chủ nhiệm dự án.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

         Thay mặt Ban Chủ nhiệm, Th.S Bùi Thị Huế, thành viên của dự án trình bày tóm tắt quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu Đánh giá thực trạng nhận thức, năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với SCMT ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc. Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với SCMT, giảm thiểu mức độ thiệt hại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở một số vùng dân tộc và miền núi phía Bắc.

         Sau 2 năm triển khai, Dự án đã phân tích làm rõ một số nội dung chính đó là: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng biểu hiện và ảnh hưởng của sự cố môi trường (SCMT) đến sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với SCMT ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó, giảm thiểu tác động của các sự cố môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc; Xây dựng và tổ chức thực hiện một số mô hình truyền thông, giáo dục nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với các sự cố môi trường cho các cộng đồng dân tộc thiểu số; Lập báo cáo Tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả triển khai dự án và tổ chức hội thảo góp ý báo cáo tổng kết của dự án

          Phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu dự án, các thành viên nhận xét: Đây là công trình khoa học công phu, nghiêm túc, bài bản, đánh giá cao nội dung và giá trị thực tiễn của Dự án tuy nhiên cần nghiêm túc rà soát, căn chỉnh  lại một số luận điểm, thuật ngữ pháp lý;  bổ sung thêm phần đánh giá tổng quan chung về đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trình nghiên cứu và phần thực trạng …

          Tổng kết  buổi nghiệm thu, PGS.TS. Bế Trung Anh thay mặt Hội đồng kết luận:  Tổng quan nội dung nghiên cứu phải tập trung tổng quan các nghiên cứu về năng lực và sự tham gia của cộng đồng vì trong Báo cáo tổng hợp chỉ tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến sự số môi trường; Làm rõ bộ khái niệm công cụ về nâng cao năng lực cộng đồng trong ứng phó, sự tham gia của cộng đồng; Hoàn thiện phương pháp nghiên cứu, cụ thể là phương pháp chọn mẫu; Các bảng biểu, số liệu cần có nguồn và trích dẫn chính xác; Chuẩn hóa và phân tích năng lực và sự tham gia của cộng đồng cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến nó trong việc ứng phó với sự cố môi trường; Chưa phân tích rõ thực trạng vấn đề nghiên cứu, chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong năng lực của cộng đồng đối với các sự cố môi trường xảy ra để từ đó đề xuất các giải pháp liên quan đến nội dung của thực trạng đặt ra; Sửa lỗi morat, trình bày, thể thức theo đúng quy định.

         Dự án được các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua và làm các thủ tục tiếp theo để nghiệm thu chính thức trong thời gian tới./.

Phạm Hiếu