Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)

 

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/tham gia

Nội dung

Đơn vị/cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(07/01/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

- Chủ trì Hội ý công tác tuần 02; giao ban tháng 01/2019 Khối Tổng hợp;

- Triển khai giao kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Văn phòng Học viện;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về kế hoạch sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Học viện Dân tộc

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản củaTrung tâm Thông tin - Thư viện

Phòng làm việc

15h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc về kế hoạch chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018

Phòng Khoa học và Hợp tá quốc tế

Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

141 Hoàng Hoa Thám

Buổi chiều

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 3

(08/01/19)

8h15

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì làm việc với các cá nhân thực hiện tạm ứng, quyết toán năm 2018

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Kế hoạch – Tài vụ.

Hội trường tầng 3 nhà A

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Dân tộc năm 2018

Phòng Tổ chức cán bộ

 

80 Phan Đình Phùng

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về mở ngành đào tạo và triển khai các Chương trình phối hợp năm 2019

Phòng Đào tạo

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

Hội trường tầng 3 nhà A

Thứ 4 (09/01/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục dân tộc

Văn phòng Học viện

 

35 Đại Cồ Việt

Cả ngày

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Nghỉ phép

 

 

Hà Nội

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng IV

Phòng Tổ chức cán bộ

- Các viên chức hạng IV của Học viện Dân tộc và Tạp chí Dân tộc;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

15h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với Ban Thư ký Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia CTDT.02.16/16-20 về chuẩn bị họp Hội đồng nghiệm thu chính thức

Thư ký hành chính Đề tài

Ban Thư ký Đề tài và các thành viên hỗ trợ

Phòng họp tầng 2 nhà A

Thứ 5 (10/01/19)

Cả ngày

Q. Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc về đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018

Văn phòng Đảng – đoàn thể

 

80 Phan Đình Phùng

8h30

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

 

12 Nguyễn Trãi, Hà Đông

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ của Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

80 Phan Đình Phùng

Thứ 6

(11/01/19)

8h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đoàn đại biểu Học viện Dân tộc tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ.

Hội trường tầng 3 nhà A

9h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Thông qua quy định về quy trình giải quyết 5 nhóm công việc trong Học viện.

Văn phòng Học viện.

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

Hội trường tầng 3 nhà A

10h30

Q. Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ

Văn phòng Đảng - đoàn thể

- PGĐ Bế Trung Anh;

- Đảng uỷ viên;

- Chủ tịch Công đoàn Học viện;

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Q. Giám đốc

Trần Trung

Nghe báo cáo về kế hoạch chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của Học viện

Văn phòng Học viện

Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Học viện; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Công đoàn Học viện.

Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00

Phó Giám đốc

Bế Trung Anh

Chủ trì họp các đoàn công tác triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Đề án 402 năm 2018

Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Thành phần tham dự theo thông báo củaTrung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Hội trường tầng 3 nhà A

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ về dự thảo hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủtại 80 Phan Đình Phùng vào 14h30 ngày 09/01/2019.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 07-11/01/2019.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác kiểm tra Dự án Nông thôn miền núi tại tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 09/01/2019, tại tỉnh Tuyên Quang vào ngày 10/01/2018, dự họp tại Bộ Khoa học và công nghệ vào buổi chiều ngày 11/01/2019.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài vụ làm việc với Kho Bạc quận Ba Đình, Kho Bạc TP. Hà Nội vào buổi chiều ngày 09/01/2019.

- ThS. Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép từ ngày 07-11/01/2019.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ ngày 09-10/01/2019.