Nghiệm thu cơ sở Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ

           Ngày 3/11, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ: “ Điều tra, đánh giá thực trạng lây nhiễm virus HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số ” do ThS.Hà Quang Khuê làm chủ nhiệm Dự án. Tham dự Hội đồng có TS. Nguyễn Văn Dũng,Chủ tịch Hôi đồng Học viện Dân tộc làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng cùng Ban Chủ nhiệm Dự án.

 

 

 Toàn cảnh buổi nghiệm thu cơ sở  

            Thay mặt Ban Chủ nhiệm, Th.s Hà Quang Khuê, Chủ nhiệm của Dự án trình bày tóm tắt quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Điều tra khảo sát thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng lây nhiễm HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc. Cung cấp hệ thống số liệu, dữ liệu về tình trạng lây nhiễm virus HIV, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng và hoạch định chính sách; đề xuất các kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV tại các tỉnh miền núi phía Bắc.  

          Sau 2 năm triển khai, dự án đã tập trung điều tra, nghiên cứu, phân tích làm rõ một số nội dung chính đó: Thu thập thông tin, phân tích đánh giá về thực trạng lây nhiễm virus HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc; các nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng lây nhiễm virus HIV và đề xuất các giải pháp, ngăn chặn tình trạng  lây nhiễm virus  HIV trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc.

          Phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá đây là công trình khoa học công phu, nghiêm túc, giá trị thực tiễn cao. Tuy nhiên  cần bổ sung thêm một số sản phẩm của dự án theo đúng quy định; rà soát, căn chỉnh nội dung của mục tiêu dự án, thuật ngữ pháp lý; bổ sung thêm phần mục lục, minh chứng, trích dẫn, cập nhật lại một số số liệu ...

          Tổng kết  buổi nghiệm thu TS. Nguyễn Văn Dũng thay mặt Hội đồng kết luận: Yêu cầu Ban Chủ nhiệm Dự án hoàn thiện hồ sơ, bổ sung báo cáo tổng hợp theo ý kiến đóng góp của Hội đồng, bổ sung các nghiên cứu tổng quan, thực trạng, sản phầm theo đúng quy định...để nội dung nghiên cứu của Dự án sớm được áp dụng vào thực tiễn. Dự án được các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua để làm các thủ tục tiếp theo cho nghiệm thu chính thức ./.

Phạm Hiếu