Hội nghị giao ban công tác tháng 1 năm 2019

            Sáng ngày 02/01/2019, tại trụ sở làm việc Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 1 năm 2019. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị, tham dự có đồng chí Bế Trung Anh - Phó Giám đốc HVDT cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

 

 

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị

          Thay mặt Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT tháng 12 năm 2018: Trong thời gian qua, ban Giám đốc Học viện đã bám sát nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc giao để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và đã hoàn thành 79/87 nhiệm vụ được giao. Đây là nỗ lực lớn của tập thể ban Giám đốc cũng như toàn thể viên chức HVDT.  

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2019 gồm một số nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc Học viện tổ chức cho viên chức hạng IV đăng ký thi thăng hạng viên chức hạng III, hoàn thiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng II, xây dựng kế hoạch công tác cá nhân và tập thể để duyệt giao nhiệm vụ năm 2019. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Học viện. Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán năm 2018. Tham mưu kế hoạch thảo luận và giao kế hoạch, dự toán năm 2019 cho các đơn vị trong Học viện. Quản lý, triển khai thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp cơ sở năm 2018 theo đúng cơ chế quản lý khoa học của Ủy ban Dân tộc và HVDT…

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng vừa qua, tuy nhiên cần nghiêm túc hoàn thiện một số nhiệm vụ chưa hoàn thành và yêu cầu các đơn vị trong tháng 1 năm 2019 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của năm 2018. Khẩn trương triển khai kế hoạch công tác năm 2019; tập trung phê duyệt kế hoạch cá nhân và các đơn vị trực thuộc; Triển khai kịp thời công tác cán bộ năm 2019, giao Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu phương án tinh giản các đầu mối làm việc theo quy định. Ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng cơ chế làm việc một cửa liên thông cho 5 hoạt động của Học viện: Quy trình xử lý văn bản đến, quy trình xử lý văn bản đi; tổng hợp hồ sơ trình xử lý công việc; hồ sơ tài chính, thanh quyết toán; thủ tục sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tại HVDT.

Phạm Hiếu