Học viện Dân tộc tổ chức họp Tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và Ban biên tập Trang thông tin điện tử năm 2018

          Sáng ngày 27/12/2018 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức họp tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và Ban biên tập Trang thông tin điện tử năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện dự và chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, Ban biên tập Trang thông tin điện tử, lãnh đạo và viên chức một số đơn vị trực thuộc Học viện.

  Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện cho rằng: ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ là cần thiết, đặc biệt đối với đơn vị làm quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo bồi dưỡng như Học viện công tác ứng dụng công nghệ thông tin cần được đẩy mạnh. Một số nội dung đưa ra thảo luận tại cuộc họp: các hoạt động của Học viện cần được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin; Những vấn đề cần đề nghị về phần cứng, phần mềm và việc sử dụng Internet hiện nay; Vấn đề bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ; Xây dựng hệ thống văn bản để thực hiện.

Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp thống nhất đề xuất: Học viện cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư phần mềm để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập huấn cho người sử dụng đặc biệt ưu tiên người làm chuyên môn về công nghệ thông tin, hệ thống máy tính của Học viện cần được bảo vệ chống virus…

Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện đánh giá: thời gian qua Học viện đã tích cực triển khai, tuy nhiên vẫn còn hạn chế, nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực đầu tư về tài chính chưa nhiều, công tác tham mưu chưa kịp thời, hạ tầng và phần mềm chưa đáp ứng nhu cầu. Trong thời gian tới Học viện cần tập trung vào những công việc: hoạt động của Học viện sẽ triển khai trên nền tảng công nghệ thông tin; Đầu tư cho cổng thông tin điện tử của Học viện; Tập huấn quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, nghiệp vụ báo chí biên tập tin; Trung tâm Thông tin - Thư viện chủ động tham mưu các văn bản pháp lý, phối hợp với các đơn vị tham mưu thành lập tổ chuyên trách, phối hợp với Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài vụ xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu các cá nhân, đơn vị trực thuộc Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng phối hợp để triển khai tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cập nhật thông tin kịp thời để viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Học viện.

                                                                                Thu Phương