Học viện Dân tộc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Nhằm triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/6/2018 gồm có đối tượng bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số.

          Trong 5 ngày (từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018), tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho lớp đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và lớp đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4). Tại tỉnh Nghệ An, 2 lớp bồi dưỡng được tổ chức cho đối tượng 3 và 4 đã chiêu sinh được hơn 60 học viên. Tới dự Lễ khai giảng và bế giảng lớp bồi dưỡng có đoàn công tác của Học viện Dân tộc và đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe các chuyên gia, giảng viên có nhiều kinh nghiệm và tiếp cận phương pháp mới, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thông tường về truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hệ thống pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số… Ngoài ra, các học viên cũng được nghe Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An báo cáo chuyên đề thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương.

Trong khuôn khổ Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, các học viên được đi nghiên cứu thực tế, khảo sát một số mô hình điển hình về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Với tinh thần trao đổi những vấn đề thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại địa phương, các học viên đã tham gia đầy đủ các buổi trên lớp, đồng thời đóng góp ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tại nơi mình công tác với các giảng viên giúp các giảng viên cập nhật, bổ sung thêm vào bài giảng đầy đủ hơn.

      Bế giảng lớp học, thay mặt Ban Tổ chức lớp, TS Vũ Thị Thanh Minh, Viện trưởng Viện Văn hóa dân tộc, Học viện Dân tộc - Trưởng đoàn công tác báo cáo kết quả học tập của các học viên; đồng thời cảm ơn sự phối hợp của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và các giảng viên tham gia giảng dạy, đã truyền đạt các chuyên đề với nhiều nội dung, kiến thức bổ ích tại 2 lớp bồi dưỡng. Trong đó, đặc biệt đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia Lớp bồi dưỡng của các học viên, mặc dù vào thời điểm cuối năm địa phương cũng bận nhiều công việc, nhưng cơ bản các đơn vị đã bố trí, cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng đầy đủ.

Một số hình ảnh tại Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng:

 

 

 

 

 

Duy Dũng