Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Theo Đề án, đối tượng bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 

 

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

 

Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án, từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018, tại thành phố Huế, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: lớp dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4). Tham dự khai giảng và bế giảng lớp bồi dưỡng có đoàn công tác của Học viện Dân tộc, Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Phân viện Học viện hành chính quốc gia tại Thành phố Huế… cùng 80 học viên là công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại các phòng, ban trong tỉnh, công chức, viên chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe các chuyên gia, báo cáo viên, các giảng viên có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiện đại, nắm vững quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc... trình bày, trao đổi, thảo luận các chuyên đề: Quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; Hệ thống chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam; Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hệ thống pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe ông Hồ Xuân Trăng,  Trưởng Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế báo cáo chuyên đề thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương. Ông Hồ Xuân Trăng nhấn mạnh: Ngoài những chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thì tỉnh  Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng thành thị và vùng có đồng bào dân tộc sinh sống, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc, thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong khuôn khổ Lớp bồi dưỡng, các học viên được đi nghiên cứu thực tế, khảo sát một số mô hình điển hình về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Với tinh thần trao đổi cởi mở, bám sát những vấn đề thực tiễn trong công tác dân tộc, các học viên đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ thiết thực cũng như kinh nghiệm của bản thân nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

PGS. TS. Bế Trung Anh phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Thay mặt Ban Tổ chức lớp, ông Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc cảm ơn lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế và các giảng viên tham gia giảng dạy và truyền đạt các chuyên đề với nhiều nội dung ý nghĩa, bổ ích tại 2 lớp bồi dưỡng, đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia lớp bồi dưỡng của các học viên. Thông qua các chương trình, hoạt động bồi dưỡng trên, các cán bộ, công chức, viên chức của thuộc lớp đối tượng 3 và 4  đã nắm được những kiến thức cơ bản về dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án .

 Vũ Đăng Truyền