Tập huấn nâng cao năng lực cho CB cơ sở thuộc CT 135 và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho CB, CC cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện năm 2018 tại tỉnh Quảng Nam

          Từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2018 tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 2 lớp tập huấn: Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện năm 2018.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 và cập nhật kiến thức, nội dung mới về công tác dân tộc trong tình hình mới hiện nay, góp phần nâng cao năng lực vận dụng vào thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu và thực thi công vụ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tập thể học viên chụp ảnh với các đ/c Lãnh đạo Ban Dân tộc và giảng viên

Trong thời gian tham gia khoá học, các học viên được nghe báo cáo viên, giảng viên Học viện Dân tộc giới thiệu, truyền đạt, giảng dạy các nội dung:

- Đối với Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135, bao gồm 4 chuyên đề: Công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam; Kỹ năng phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Đào tạo kỹ năng cho cán bộ xã trong việc quản lý, thực hiện Chương trình 135.

- Đối với Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện năm 2018 bao gồm 3 chuyên đề: Công tác dân tộc trong tình hình mới và giải pháp tổ chức thực hiện công tác dân tộc; Văn hóa, tôn giáo các dân tộc thiểu số, các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (lồng ghép Tuyên truyền về bạo lực gia đình).

Ngoài việc cập nhật kiếm thức tại lớp, các học viên còn được tham gia đi học tập mô hình điểm ở huyện Hiệp Đức. Tại đây các học viên được tham gia lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, lập dự án...Trong các buổi tập huấn, báo cáo viên, giảng viên của Học viện Dân tộc và học viên đã trao đổi, thảo luận, tham vấn các ý kiến, nguyện vọng của học viên, nhằm giải đáp thắc mắc cũng như tiếp thu các ý kiến hay, thiết thực để có đề xuất với các cấp, các ngành chức năng trong công tác dân tộc ở tỉnh Quảng Nam .

Theo kế hoạch tập huấn Chương trình 135 năm 2018, ngoài 03 lớp mở tại Thành phố Tam Kỳ, thời gian đến Ban Dân tộc sẽ tiếp tục mở 06 lớp/316 học viên tại 06 huyện miền núi: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, giúp học viên nắm bắt kịp thời các chủ tương chính sách của Đảng về công tác dân tộc; Tôn giáo; Công tác xóa đói, giảm nghèo; tăng cường khả năng tham gia lập kế hoạch, vai trò giám sát của người dân; Những kiến thức cơ bản của Chương trình 135; các mô hình sản xuất giỏi... Qua khoá tập huấn, các học viên đánh giá cao chương trình, nội dung cũng như thông tin chia sẻ tại lớp tập huấn là hết sức thiết thực, bổ ích. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn bồi dưỡng mong rằng thông qua các lớp học này, cán bộ cơ sở sẽ thay đổi nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc, qua đó sẽ góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở các xã vùng DTTS và miền núi của tỉnh Quảng Nam./.

Hồng Hải