HVDT họp Hội đồng NT Tài liệu “Nâng cao năng lực cho CBCS và CĐ các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, thôn bản ĐBKK thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững 2016"

        Chiều ngày 24/3/2017, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chính thức Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016”. TS. Trịnh Quang Cảnh, Phó Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên là đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chương trình 135, các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài Ủy ban Dân tộc. Tham dự cuôc họp có các thành viên thuộc nhóm biên soạn tài liệu cùng các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Thay mặt nhóm biên soạn, TS. Nguyễn Văn Dũng trình bày quá trình và kết quả biên soạn tập tài liệu. Sau một khoảng thời gian rất ngắn (chưa đầy 3 tháng) kể từ khi nhận nhiệm vụ, với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhóm biên soạn đã thực hiện đầy đủ các quy trình biên soạn từ điều tra, khảo sát, biên soạn các chuyên đề, tổ chức góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện... Đây là công trình mang tính tập thể, thể hiện quyết tâm của Ban Giám đốc và toàn thể Học viện trong việc phát huy vai trò của một đơn vị giảng dạy và nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả của Chương trình 135 nói riêng và  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói chung.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, các ủy viên phản biện và thành viên hội đồng thống nhất đánh giá tập tài liệu đảm bảo yêu cầu về chất lượng, phù hợp với đối tượng tập huấn là cán bộ cơ sở và cộng đồng. Các thành viên nhóm biên soạn có rất nhiều cố gắng trong việc biên tập, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng cơ sở. So với bản thảo trình bày lần trước, bản thảo lần này đã gọn hơn, trình bày khoa học và hợp lý hơn. Kiến thức trong các chuyên đề được sơ đồ hóa, mô hình hóa, giảm bớt các kiến thức hàn lâm, khiến cho người học dễ tiếp cận. Tuy nhiên, cần làm rõ một số khái niệm, giảm bớt lý thuyết, tăng kiến thức thực tiễn, thời gian thảo luận, thực hành, đồng thời bổ sung thêm các ví dụ cho sinh động.

TS. Trịnh Quang Cảnh, Chủ tịch hội đồng kết luận: Hội đồng đánh giá cao kết quả của nhóm biên soạn. Tập tài liệu đáp ứng yêu cầu khoa học và thực tiễn, có thể sử dụng để tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào ý kiến góp ý của các thành viên, nhóm biên soạn cần tiếp tục chỉnh sửa về hình thức và nội dung để tập tài liệu có thể đáp ứng tốt hơn cho nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cán bộ cơ sở và cộng đồng vùng dân tộc thiểu số trong Chương trình 135./.                                                                                                                                                                     Giang Bình